LAM TRAI GÁI

LAM TRAI GÁI

 

Mọi người luôn mơ về thiên đường. Thiên đường của tôi là sự bao dung. 

Khi họ nói ‘hãy chọn cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống', tôi sẽ nói ‘xin cho tôi được ngồi xuống đất.'

Vì như biển cả, mặt đất chưa bao giờ từ chối một ai. 
------

A film by Đông Trần

Feeling your Lam at 98 Mac Thi Buoi, District 1, HCMC
• Tel: (028) 3939 0425

 

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=rH7tdW-iVUs

 

#LamTraiGai #98macthibuoi

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận ưu đãi