LAM PARADISO PRIVATE SHOW

LAM PARADISO PRIVATE SHOW

- Những ưu tiên của một người phụ nữ là gì?
- Biết thưởng thức và được thưởng thức. Yêu và được yêu.
- Thiên đường tự do ở đâu? 
- Ở trong tâm hồn những người phụ nữ nhìn cuộc đời tĩnh, lặng và bao quát. 


———— 


Lam Paradiso không chỉ là một thước phim.

Lam Paradiso là những lời thoại mà người xem có thể nghe, đọc và hiểu được từ trong áo quần và sự trải nghiệm.


————


She who perceives life quietly, calmly and spaciously will find beauty everywhere she goes.

 

Visit LAM: 
• 98 Mạc Thị Bưởi, District 1, HCMC. 
• Tel: (028) 3939 0425

 

#lamparadiso #lamboutiquevn #lam98macthibuoi #lilam

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận ưu đãi