LAM LOOK WITHIN CAMPAIGN

LAM LOOK WITHIN CAMPAIGN

“What do you do when you’re lost?”

Lam Night - Đêm Xanh là tâm hồn, là nơi cất giấu cái đẹp, cõi mộng có nhung lụa, có bóng cây, có hương thơm, có hơi thở và những gì rất Lam. Bởi "Lam" không còn đơn thuần chỉ là một thương hiệu thời trang, mà đã thể hiện một tinh thần, khí chất, một phong cách, một cách nghĩ và đôi khi... một tính từ để tranh luận và chia sẻ.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận ưu đãi